سند من

ابزار: از سند منبع (برای مثال، ۱۰۰ px = ۳ مایل).

واحدهای اندازه‌گیری منطقی مقیاس اندازه‌گیری.

مقیاس Falumns نشان‌دهنده نقاط داده در مجموعه اندازه‌گیری است.

هنگامی که یک شی را اندازه‌گیری می‌کنید، یک سطر جدید در لاگ سنجش ظاهر می‌شود. شما می‌توانید چهار ستون را در لوگ، دادهمرتب‌سازی در ستون‌ها، حذف سطرها یا ستون‌ها، یا داده‌های صادر شده از log به یک فایل متنی با ویرگول اضافه کنید.

 

نمایش تاریخچه اندازه‌گیری

یکی از موارد زیر را انجام دهید:

* انتخاب آنالیز > Image > Record.

* سیستم اندازه‌گیری > پنجره را انتخاب کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید